CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE

 1. Expedierea echipamentului de la/si catre depozitul SC COMPLET STAR CND S.R.L. se face pe contul si riscul BENEFICIAR-ului, ca si costurile pentru ambalare si modul de expediere dorit. Ziua de inchiriere este de 8h lucratoare, daca se depasesc cele 8 ore de inchiriere beneficiarul va fi taxat cu pretul a inca 4h de inchiriere ale aceluiasi produs. Daca se intarzie cu mai mult de 4 ore , pretul va fi cel intreg, 1 zi de inchiriere pe perioada intarzierii. Se recomanda beneficiarului sa incheie o asigurare de transport si contra furtului.
 2. Prelungirea perioadei de inchiriere se poate face printr-un alt Contrat de inchiriere.
 3. Garantia va fi folosita in momentul in care, la restituirea echipamentului, se constata defectiuni aparute din vina beneficiarului. Beneficiarul va primi inapoi diferenta dintre valoarea chiriei si costul reparatiei.
 4. Facturile se platesc imediat dupa primirea lor, la cursul BNR din ziua emiterii facturii, sau conform termenului de plata stabilit intre SC COMPLET STAR CND S.R.L. si beneficiar in contractul comercial cadru de vanzare-cumparare pentru anul in curs.
 5. Pentru depasirea termenului de plata, beneficiarul va plati penalitati de intarziere de 0,5% pe zi, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea facturii.
 6. Beneficiarul trebuie sa examineze echipamentul imediat, la primire, inainte de preluare. Daca nu se face nici o obiectie, inseamna ca echipamentul este complet si corespunde scopului pentru care a fost inchiriat, in conformitate cu specificatiile producatorului. Suprasolicitarea nu este permisa.
 7. Daca echipamentul este furat, pierdut sau deteriorat ireparabil, beneficiarul trebuie sa plateasca SC COMPLET STAR CND S.R.L.valoarea echipamentului, inscrisa in PVP-P.
 8. In cazul in care beneficiarul restituie echipamentele cu sigiliul distrus acesta va achita la data predarii contravaloarea remedierii interventiei sale neautorizate
 9. Beneficiarul nu are voie sa instraineze cu titlu gratuit sau contra cost nimanui fara consimtamantul exprimat in scris, al SC COMPLET STAR CND S.R.L..
 10. In cazul in care beneficiarul nu returneaza echipamentele si accesoriile in termen maxim de 7 zile de la expirarea contractului, beneficiarul recunoaste insusirea ilegala a acestora si isi asuma urmarile juridice aferente. In caz contrat, contractul reprezinta titlu executoriu pentru incasarea garantiei de catre SC COMPLET STAR CND S.R.L., diferenta ramasa neacoperita urmand a se recupera pe cale judecatoreasca.
 11. Sunt necesare: respectarea indicatiilor de functionare, intretinerea si ingrijirea conform instructiunilor producatorului, controlul zilnic al uleiului, schimbarea uleiului la termenele stabilite, gresarea, intretinerea si inlocuirea filtrelor de: combustibil, ulei sau aer.
 12. Defectiunile sau daunele aduse echipamentului trebuie anuntate imediat. Reparatiile sau reviziile pot fi intreprinse numai de SC COMPLET STAR CND S.R.L. sau un delagat al sau. In caz de furt, pierdere, pagube produse de fortarea pe santier sau alte pagube (ex. incendiu) Beneficiarul raspunde fata de SC COMPLET STAR CND S.R.L. prin platirea daunelor ca si pentru costurile provocate de imposibilitatea de a inchiria echipamentul. Beneficiarul este raspunzator de pagubele determinate de folosirea necorespunzatoare. Remedierea defectiunilor si inlaturarea daunelor suplimentare se fac pe cheltuiala beneficiarului.
 13. Un delegat SC COMPLET STAR CND S.R.L. are dreptul sa viziteze oricand echipamentul inchiriat, spre a se convinge de disponibilitatea si starea sa. Beneficiarul trebuie sa restituie echipamentul intr-o stare ireprosabila, care sa nu necesite cheltuieli de punere in functiune.
 14. SC COMPLET STAR CND S.R.L. pastreaza proprietatea asupra echipamentului si accesoriile inchiriate.
 15. Orice modificare a acestui contract se face in scris. Nevalabilitatea unei singure prevederi nu are influenta asupra valabilitatii restului de prevederi.
 16. Orice litigiu aparut intre parti va fi solutionat pe cale amiabila. In caz contrat, litigiul va fi solutionat de instantele competente de pe raza judetului Constanta.